Други / Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките.

Deutsch 12 Français 18 Slovenčina 1 Slovenščina 2 Svenska 1

  • - - - 8108909010 80: Самозаключващи болтове и гайки от типа "Hi-lok"
  • - - - 8108909030 80: Части от рамки за очила, включително - дръжки, - заготовки от вида, използван за изработване на части на очила и - винтове от вида, използван за рамки за очила, от титанова сплав
  • - - - 8108909091 10: Други
  • - - - - 8108909091 80: Болтове, гайки, винтове, нитове и други подобни артикули, отговарящи на US стандарти, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 8108909099 80: Други