Други / Други изделия, отляти, от чугун, желязо или стомана.

Dansk 2 Deutsch 54 English 1 Français 6 Nederlands 3 Polski 2 Română 1 Svenska 13

  • - - - - 7325999010 80: Скоби, фланци и други приспособления за фиксиране, съединяване, пристягане или разделяне, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7325999020 80: Приспособления за натоварване и застопоряване на товари, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7325999030 80: Сачмени лагери, използвани в системите за натоварване на товари в някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7325999090 80: Други