ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН.

 • 4801000000 80: Вестникарска хартия, на роли или на листове
 • 4802000000 80 (13/0) : Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803; хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия)
 • 4803000000 80 (5/0) : Хартии от видовете, използвани за направа на тоалетна хартия, на салфетки за почистване на грим, на хартии за подсушаване на ръцете, на салфетки или на подобни хартии за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба; целулозна вата и платна от целулозни влакна, дори крепирани, плисирани, релефно щамповани, перфорирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или напечатани, на роли или на листове
 • 4804000000 80 (17/0) : Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803
 • 4805000000 80 (14/0) : Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листове, непретърпели допълнителна преработка или обработки, различни от посочените в забележка 3 от настоящата глава
 • 4806000000 80 (4/0) : Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листове
 • 4807000000 80 (2/0) : Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли или на листове
 • 4808000000 80 (3/0) : Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листове, различни от хартиите от № 4803
 • 4809000000 80 (2/0) : Индиго хартии, наречени "автокопирни", и други хартии за копиране или типографска хартия (включително покритите, намазаните или импрегнираните хартии за восъчни листове (циклостилни хартии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли или на листове
 • 4810000000 80 (14/0) : Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери
 • 4811000000 80 (9/0) : Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от продуктите от № 4803, 4809 или 4810
 • 4812000000 80: Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса
 • 4813000000 80 (3/0) : Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички
 • 4814000000 80 (2/0) : Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци
 • 4816000000 80 (2/0) : Индиго, хартии, наречени "автокопирни", и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от включените в № 4809), комплекти от восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии
 • 4817000000 80 (3/0) : Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция
 • 4818000000 80 (5/2) : Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm, или нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, спални чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна
 • 4819000000 80 (6/0) : Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни
 • 4820000000 80 (6/0) : Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), бележници с дати, канцеларски хартиени кубове, блокове от листове за писма и подобни изделия, тетрадки, попивателна хартия, класьори, подвързии (с подвижни листове и други), папки за досиета и други ученически, канцеларски или книжарски артикули, от хартия или картон, включително връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи листове от индиго; албуми за мостри или колекции и корици за книги, от хартия или картон
 • 4821000000 80 (2/0) : Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не
 • 4822000000 80 (2/0) : Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, хартия или картон, дори перфорирани или втвърдени
 • 4823000000 80 (7/0) : Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна