ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА.

 • 7301000000 80 (2/0) : Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана
 • 7302000000 80 (4/0) : Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите
 • 7303000000 80 (2/0) : Тръби и кухи профили от чугун
 • 7304000000 80 (18/0) : Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана
 • 7305000000 80 (9/0) : Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло напречно сечение, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана
 • 7306000000 80 (13/0) : Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана
 • 7307000000 80 (13/0) : Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана
 • 7308000000 80 (5/0) : Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана, с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията
 • 7309000000 80 (7/0) : Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост над 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка
 • 7310000000 80 (4/0) : Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка
 • 7311000000 80 (9/0) : Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана
 • 7312000000 80 (2/0) : Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни артикули, от желязо или от стомана, без електрическа изолация
 • 7313000000 80: Бодлива тел от желязо или от стомана; изделия, назъбени или не, получени чрез усукване на тел или на ленти, от желязо или от стомана от видовете, използвани за огради
 • 7314000000 80 (13/0) : Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки, от железни или от стоманени телове; разтеглени ламарини и ленти, от желязо или от стомана
 • 7315000000 80 (10/0) : Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или стомана
 • 7316000000 80: Котви, котвички и техните части, от чугун, желязо или стомана
 • 7317000000 80 (4/0) : Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, извити или полегато изрязани скоби (различни от тези от № 8305) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана, дори с глави от друг материал, с изключение на артикулите с глави от мед
 • 7318000000 80 (14/0) : Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана
 • 7319000000 80 (2/0) : Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни артикули за ръчна употреба, от желязо или от стомана; безопасни игли и други игли за прикрепване (карфици) от желязо или от стомана, неупоменати, нито включени другаде
 • 7320000000 80 (3/0) : Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана
 • 7321000000 80 (9/0) : Печки, котли с огнище, готварски печки (включително тези, които могат да бъдат използвани допълнително и за централно отопление), скари, мангали, газови котлони, устройства за затопляне на ястия и подобни неелектрически уреди за домашна употреба, както и техните части от чугун, желязо или стомана
 • 7322000000 80 (4/0) : Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на горещ въздух (включително разпределителите, можещи също да функционират като разпределители на свеж или кондициониран въздух), с неелектрическо загряване, съдържащи вентилатор или въздуходувка с мотор, и техните части, от чугун, желязо или стомана
 • 7323000000 80 (7/0) : Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от чугун, желязо или стомана; желязна или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или аналогична употреба, от желязо или стомана
 • 7324000000 80 (5/0) : Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана
 • 7325000000 80 (4/0) : Други изделия, отляти, от чугун, желязо или стомана
 • 7326000000 80 (5/0) : Други изделия от желязо или стомана