Превишаваща 130 kW / Трактори (с изключение на карите-влекачи от № 8709).

  • - - - 8701951000 80: Селскостопански трактори и горски трактори, колесни
  • - - - 8701959000 80: Други