С мощност, непревишаваща 750 W.

 • - - - 8501310010 80: Двигатели с мощност, превишаваща 735 W, генератори за постоянен ток, предназначени за гражданската авиация
 • - - - 8501310020 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - 8501310025 80: Двигатели за постоянен ток, безчеткови, със: - външен диаметър 80 mm или по-голям, но не по-голям от 100 mm, - захранващо напрежение 12 V, - мощност при 20 °C - 300 W или повече, но не повече от 750 W, - въртящ момент при 20 °C - 2,00 Nm или по-голям, но не по-голям от 7,00 Nm, - с номинална честота на въртене при 20° C - 600 min-1 или по-голяма, но не по-голяма от 3100 min-1, - със или без датчик за ъгъла на ротора от типа на синус-косинусовия преобразувател или от типа с ефект на Хол, от вида, използван в кормилните уредби с електрически сервоусилвател
 • - - - 8501310040 80: Двигател за постоянен ток с постоянно възбуждане с: - многофазна намотка, - външен диаметър 30 mm или повече, но не повече от 80 mm, - номинални обороти непревишаващи 15 000 min$-$1, - изходна мощност 45 W или повече, но не повече от 300 W и - захранващо напрежение 9 V или повече, но не повече от 25 V
 • - - - 8501310045 80: Безчеткови двигатели за постоянен ток със: - външен диаметър 90 mm или повече, но непревишаващ 110 mm, - номинална скорост, непревишаваща 3 680 rpm, - мощност 600 Wили повече, но непревишаваща 740 W при 2 300 rpm и 8 °C, - захранващо напрежение от 12 V, - въртящ момент, непревишаващ 5,67 Nm, - датчик за положението на ротора, - електронно реле за прекъсване на връзката към звездния център - предназначени за използване с модул за управление на електрическата мощност
 • - - - 8501310055 80: Двигател за постоянен ток с превключвател със: - външен диаметър 27,5 mmили повече, но непревишаващ 45 mm, - номинална скорост 11 000 rpmили повече, но непревишаваща 23 200 rpm, - номинално захранващо напрежение 3,6 Vили повече, но непревишаващо 230 V, - мощност, непревишаваща 529 W, - ток на празен ход със сила, непревишаваща 3,1 A, - максимален к.п.д. от 54 % или повече, използван за  задвижването на ръчни електрически уреди
 • - - - 8501310073 80: Зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електроенергия или за зареждане на батерии; тънкослойни фотоволтаични продукти; фотоволтаични продукти от кристален силиций, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, в които електрическите изделия имат функция, различна от генериране на електроенергия, и когато тези електрически изделия консумират електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций; модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността
 • - - - 8501310075 80: Механизъм, включващ безчетков постояннотоков електродвигател и трансмисия, с: - електронно управление, действащо чрез позиционни датчици, използващи ефекта на Хол, - с входно напрежение по-високо или равно на 9V, но не по-високо от 16V, - външен диаметър на електродвигателя по-голям или равен на 70 mm, но не по-голям от 80 mm, - мощност на електродвигателя по-голяма или равна на 350 W, но не по-голяма от 550W, - максимален изходен въртящ момент по-голям или равен на 50 Nm, но не по-голям от 52 Nm, - максимална изходна честота на въртене по-голяма или равна на 280 об./мин., но не по-голяма от 300 об./мин., - коаксиални мъжки изходни шлицови съединители с външен диаметър 20 mm (+/-1 mm), 17 зъба и минимална дължина на зъбите 25 mm (+/- 1 mm), и  - с разстояние между основата на шлиците 119 mm (+/- 1 mm) за използване за производството на превозни средства с повишена проходимост или специализирани превозни средства
 • - - - 8501310078 80: Постояннотоков безчетков електродвигател, подходящ за вграждане в автомобили, с възбуждане с постоянни магнити, със: - специфицирана честота на въртене не по-голяма от 4100 об./мин., - минимална мощност 400 W, като мощността не е по-голяма от 1,3 kW (при 12V), - диаметър на фланеца по-голям или равен на 90 mm, но не по-голям от 150 mm, - максимална дължина 200 mm, измерена от началото на вала до външния край, - дължина на корпуса максимум 160 mm, измерена от фланеца до външния край, - корпус, състоящ се от алуминиева отливка от максимум две части (основен корпус, включващ електрически компоненти и фланец с минимум 2 и максимум 6 отвора), дори с уплътнение (канал с O-пръстен и грес), - статор с единичен Т-образен зъб и намотки, заемащи двойка канали в топология 12/8, и - повърхностни магнити
 • - - - 8501310081 10: Други
 • - - - - 8501310081 20: Фотоволтаични модули или панели от кристален силиций
 • - - - - - 8501310081 80: Изпратени от Китайската народна република, освен ако те са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
 • - - - - - 8501310082 80: Изпратен от Малайзия
 • - - - - - 8501310083 80: Изпратени от Тайван
 • - - - - - 8501310089 80: Други
 • - - - - 8501310099 80: Други