Цветни растения с пъпки или с цветове, с изключение на кактусите.

  • - - - - - - 0602909110 80: Растения в саксия, ненадвишаващи 1 m на височина
  • - - - - - - 0602909190 80: Други