Други / Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302591000 80 (2/0) : Полярна треска (Boreogadus saida)
  • - - - 0302592000 80: Мерланг (Merlangius merlangus)
  • - - - 0302593000 80: Сребриста сайда (Pollachius pollachius)
  • - - - 0302594000 80: Морски щуки (Molva spp.)
  • - - - 0302599000 80: Други