От свине / Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени.

  • - - 0209101100 10: Сланина
  • - - - 0209101100 80: Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура
  • - - - 0209101900 80: Сушена или пушена
  • - - 0209109000 80: Свинско сало