Горни части за обувки и техните части, с изключение на фортовете и бомбетата.