Изключително или главно предназначени за бутални двигатели с искрово запалване.

  • - - - 8409910040 80: Впръсквач на гориво с електромагнитен клапан за оптимално разпрашаване в горивната камера на двигателя, за използване при производството на бутални двигатели с вътрешно горене с искрово запалване за моторни превозни средства
  • - - - 8409910050 80: Изпускателен колектор със спираловиден елемент (корпус) за турбината на турбокомпресор с: - топлоустойчивост до максимум 1050 °C, и - отвор за вкарване на турбинно колело, с диаметър на отвора по-голям или равен на 28 mm, но не по-голям от 130 mm
  • - - - 8409910090 80: Други