За авиационни двигатели / Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 или 8408.

  • - - 8409100010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8409100020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - 8409100090 80: Други