От синтетични или изкуствени текстилни материали.

Čeština 3 Deutsch 9 Français 9 Nederlands 7 Svenska 1

  • - - 5705003010 80: Ръчно изработени
  • - - 5705003090 80: Други