От синтетични или изкуствени текстилни материали.

  • - - 5705003010 80: Ръчно изработени
  • - - 5705003090 80: Други