От други синтетични или изкуствени текстилни материали.

  • - - 5703301200 10: От полипропилен
  • - - - 5703301200 80: С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m$2
  • - - - 5703301800 80: Други
  • - - 5703308200 10: Други
  • - - - 5703308200 80: С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m$2
  • - - - 5703308800 80: Други