Други / Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консервиране и излагане на продукти, с вградено оборудване за охлаждане или замразяване.

Deutsch 30 English 2 Suomi 1 Français 17 Italiano 2 Nederlands 2 Svenska 4

  • - - - - 8418501910 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418501990 80: Други