Излети или формовани от чугун, желязо или стомана.

  • - - - - 8479902010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8479902080 80: Машини, влизащи в състава на линия за производство на литиево-йонни батерии за пътнически превозни средства с електродвигател, за изграждането на такава производствена линия
  • - - - - 8479902090 80: Други