За измерване на напрежение / С мощност, непревишаваща 1 kVA.

  • - - - - - 8504312110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8504312190 80: Други