Измерващи повече от 30 kg, но не повече от 5 000 kg.

Deutsch 13 English 3 Español 1 Français 9 Nederlands 2

  • - - - 8423822000 80: Използващи електронни средства за измерване на тежести, с изключение на уреди за претегляне на моторни превозни средства
  • - - - 8423828100 10: Други
  • - - - - 8423828100 80: Автоматични уреди за контрол, функциониращи чрез сравняване с предварително определено тегло, включително механични тегловни сортировачки
  • - - - - 8423828900 80: Други