Други / Изотопи, различни от посочените в № 2844; техните неорганични или органични съединения с определен или неопределен химичен състав.

Deutsch 10

  • - - 2845901000 80: Деутерий и деутериеви съединения; водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти (Евратом)
  • - - 2845909000 80 (5/0) : Други