Изпарители и кондензатори, различни от тези за апаратите за домакински цели.

Čeština 4 Dansk 4 Deutsch 4 English 1 Italiano 2 Polski 1

 • - - - - 8418991010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - 8418991051 10: Други
 • - - - - - 8418991051 20: Изпарител, състоящ се от алуминиеви ребра и медна серпентина, от типа, използван за хладилно оборудване
 • - - - - - - 8418991051 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
 • - - - - - - 8418991059 80: Други
 • - - - - - 8418991061 10: Кондензатор, състоящ се от две концентрични медни тръби от типа, използван за хладилно оборудване
 • - - - - - - 8418991061 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
 • - - - - - - 8418991069 80: Други
 • - - - - - 8418991081 10: Други
 • - - - - - - 8418991081 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
 • - - - - - - 8418991087 80: Други