Пера от видовете, използвани за пълнене; пух.

  • - - 0505101000 80: Необработени
  • - - 0505109000 80: Други