Херметични или полухерметични / Компресори от видовете, използвани за хладилно оборудване.

  • - - - - 8414308110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8414308150 10: Други
  • - - - - - 8414308150 80: Херметични или полухерметични електрически спирални компресори с регулируеми обороти, с номинална мощност 0,5 kW или по-висока, но не по-висока от 10 kW, с работен обем не по-голям от 35 cm$3, от типа, използван за хладилно оборудване
  • - - - - - 8414308160 80: Херметични роторни компресори за  флуоровъглеводороди(HFC) хладилни агенти:  - задвижвани от монофазни двигатели за променлив ток с регулиране на оборотите с включване и изключване, или от безчеткови двигатели за прав ток с регулируеми обороти  - С номинална мощност не повече от 1,5 kW От вид, използван за производство на битови сушилни с термопомпа
  • - - - - - 8414308189 80: Други