Други / Използващи магнитни, оптични или полупроводникови носители.

  • - - - - - - - 8519814510 80: Апарати за възпроизвеждане на музика и автоматични говорители, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - - - 8519814590 80: Други