Използващи магнитни, оптични или полупроводникови носители.

 • - - - 8519811100 10: Апарати за възпроизвеждане на звук (включително касетофоните), без вградени устройства за записване на звук
 • - - - - 8519811100 80: Диктофони
 • - - - - 8519811500 10: Други апарати за възпроизвеждане на звук
 • - - - - - 8519811500 80: Джобни касетофони
 • - - - - - 8519812100 10: Други касетофони, с касети
 • - - - - - - 8519812100 80 (2/0) : С аналогово-цифрова четяща система
 • - - - - - - 8519812500 80: Други
 • - - - - - 8519813100 10: Други
 • - - - - - - 8519813100 20: С четяща система чрез сноп лазерни лъчи
 • - - - - - - - 8519813100 80: От типа, използван в автомобилните превозни средства, за дискове с диаметър, непревишаващ 6,5 cm
 • - - - - - - - 8519813500 80: Други
 • - - - - - - 8519814500 80 (2/0) : Други
 • - - - 8519815100 10: Други апарати
 • - - - - 8519815100 80: Диктофони, които не могат да работят без външен източник на енергия
 • - - - - 8519817000 80: Други апарати за записване и възпроизвеждане на звук върху магнитни ленти
 • - - - - 8519819500 80 (2/0) : Други