С аналогово-цифрова четяща система.

  • - - - - - - - 8519812110 80: Апарати за възпроизвеждане на музика и автоматични говорители, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - - - 8519812190 80: Други