Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни тръби (ауспуси); техните части.

  • - - - 8708922000 80: Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства, от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - - 8708923500 10: Други
  • - - - - 8708923500 80: Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни тръби (ауспуси)
  • - - - - 8708929100 10: Части
  • - - - - - 8708929100 80: От щампована стомана
  • - - - - - 8708929900 80: Други