Преси за изработване на плочи от дървесни частици или влакна или от други дървесни материали и други машини и апарати за обработка на дърво или на корк.

  • - - 8479301000 80: Преси
  • - - 8479309000 80: Други