Друг / Изсушен / Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80% протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините.

Français 1 Nederlands 1 Polski 5

  • - - - - 3502119010 80: Kристален
  • - - - - 3502119090 80: Друг