Друго / Друго стъкло / Изтеглено или издухано стъкло, на листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин.

  • - - - 7004908010 80: Алкално-алумосиликатен изтеглен лист плоско стъкло с: - Противонадраскващо покритие с дебелина 45 микрометра (± 5 микрометра), - Обща дебелина 0,45 mm или повече, но не повече от 1,1 mm, - Ширина 300 mm или повече, но не повече от 3 210 mm, - Дължина 300 mm или повече, но не повече от 2 000 mm, - Пропускливост на светлина от видимия спектър 90 % или повече, - Дисторсия 55 или повече
  • - - - 7004908090 80: Друго