Други / Входни или изходни единици, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващи единици.

Čeština 10 Dansk 9 Deutsch 330 Ελληνικά 1 English 111 Español 6 Français 109 Magyar 8 Nederlands 213 Polski 98 Română 3 Slovenčina 2 Slovenščina 1 Svenska 6

Входна единица за автоматична машина за обработка…

входни единици

Входна единица за автоматична машина за обработка на информация – дигитайзер. Представлява устройство за улавяне на информация от чертежи на хартиен носител и преобразуването й в данни в цифров вид, годни за използване от различни софтуерни продукти чрез автоматична машина за обработка на информация.

Състои се от три основни елемента: 1) цифров панел – екран, който разполага с чувствителна правоъгълна площ, обособена с 4 бр. прави ъгли върху бялата повърхност, като размерите на тази активна площ са 24"х36" или 44"х60“ според модела; 2) главна контролна кутия, разположена в задната част на цифровия панел; 3) посочващо устройство (курсор) с 16 бутона, като всеки съответства на различна стойност на кода за изходния формат на координатите.

Курсорът е с подходящи размери, за да се държи в ръка, така че да може да се движи по екрана и да маркира информацията от чертежа.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВХОДНИ ЕДИНИЦИ

Компютърна мишка. Електронно устройство представляващо…

Компютърна мишка. Електронно устройство представляващо периферна входяща единица за автоматични машини за обработка на информация (АМОИ).

Работи с оптичен сензор, при работно напрежение от 5 V и сила на работния ток около 100mA, с кабелно свързване към АМОИ.

Устройството е снабдено с три бутона.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВХОДНИ ЕДИНИЦИ ЗА КОМПЮТРИ ЦЕНТРАЛНИ ЕДИНИЦИ ЗА ОБРАБОТКА CPU