Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите жилки.