Други / Дъбени или апретирани кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, отпадъци и изрезки), несъединени или съединени (но не посредством други материали), различни от включените в № 4303.

  • - - - 4302191500 80: От бобри, мускусен плъх или лисици
  • - - - 4302193500 80: От питомни или от диви зайци
  • - - - 4302194100 10: От тюлени
  • - - - - 4302194100 80: От малки гренландски тюленчета (с бяла козина) или от малки качулати тюленчета (със син гръб)
  • - - - - 4302194900 80: Други
  • - - - 4302197500 10: От овце или от агнета
  • - - - - 4302197500 80: От агнета, наречени "астраган", "брайтшванц", "каракул", "персиана" или подобни, от агнета от Индия, Китай, Монголия или Тибет
  • - - - - 4302198000 80: Други
  • - - - 4302199900 80: Други