От чугун или от стомана / Редуцирвентили.

  • - - - - 8481101910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8481101990 80: Други