Сапели / Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

  • - - - 4407271000 80: Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - - 4407279100 10: Друг
  • - - - - 4407279100 80: Рендосан
  • - - - - 4407279900 80: Друг