800 МРа или повече / Други винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби.

Čeština 7 Deutsch 3 Français 1 Polski 1 Svenska 1

  • - - - - - - - - 7318158810 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - - - - 7318158890 80: Други