Машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и подобни опаковки; машини и устройства за газиране на напитки.

Čeština 6 Deutsch 8 Français 3 Polski 1

  • - - 8422300010 80: Машини и апарати, предназначени за производството на патрони за печатащите устройства, работещи с мастилена струя (ink-jet), с изключение на машините за леене под налягане (чрез шприцоване)
  • - - 8422300090 80: Други