Сладка царевица / Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени.

  • - - 0710400020 80: Царевични кочани (Zea Mays Saccharata), дори нарязани, с диаметър 10 mm или повече, но не повече от 20 mm, за употреба при производството на продукти от хранителната промишленост и предназначени да претърпят обработка, различна от обикновено преопаковане
  • - - 0710400090 80: Други