Други апарати за осветление или за визуална сигнализация.

  • - - 8512200020 80: Информационен дисплей, показващ поне час, дата и състояние на обезопасителните средства в превозно средство, с работно напрежение 12|V или повече, но ненадвишаващо 14,4|V, от вида, използван за производството на стоки от глава 87
  • - - 8512200030 80: Модул на светлинен източник, съдържащ най-малко: -|два светодиода, -|стъклени или пластмасови лещи, фокусиращи/разсейващи светлината, излъчвана от светодиодите, -|отражатели, пренасочващи светлината, излъчвана от светодиодите, в алуминиев корпус, с радиатор, монтиран на държач, със задвижващ елемент
  • - - 8512200040 80: Фарове за мъгла с галванизирана вътрешна повърхност, съдържащи: -|пластмасов държач с три или повече скоби, -|една или повече лампи 12|V, -|ел. съединител, -|пластмасов капак, -|със или без свързващ кабел за използване при производството на стоки по глава 87
  • - - 8512200090 80: Други