Други микроскопи за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция.

  • - - 9011201000 80: Микроскопи за микрофотография, снабдени със специално оборудване, предназначено за манипулиране и пренасяне на полупроводниковите пластини (wafers) или решетки
  • - - 9011209000 80: Други