Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба.

  • - - 8548101000 80: Електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба
  • - - 8548102100 10: Електрически акумулатори, негодни за употреба
  • - - - 8548102100 80: Оловни акумулатори
  • - - - 8548102900 80 (2/0) : Други
  • - - 8548109100 10: Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори
  • - - - 8548109100 80: Съдържащи олово
  • - - - 8548109900 80: Други