Други / Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8519 или 8521.

Čeština 4 Deutsch 14 English 1 Français 8 Magyar 5 Nederlands 5

 • - - - - 8522908005 80: Сглобки и части от сглобки, състоящи се от два или повече детайли или части сглобени заедно, за апаратите от подпозиции 8519 81 95 и 8519 89 90, предназначени за гражданската авиация
 • - - - - 8522908010 80: За апарати за запис на звук във пилотските кабини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - 8522908020 80: Части и принадлежности за апарати за възпроизвеждане на музика и автоматични говорители, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - 8522908030 80: Метален държач, метален елемент за фиксиране или вътрешен метален закрепващ елемент, за използване в производството на телевизори, монитори и устройства за възпроизвеждане на видеозаписи
 • - - - - 8522908065 80: Сглобка за оптични дискове, съдържаща най-малко оптична единица и DC двигател, дори с възможност за двуслоен запис
 • - - - - 8522908070 80: Сглобка за запис/възпроизвеждане на видео ленти, включваща най-малко двигател и печатна платка съдържаща интегрални схеми с управляващи и контролни функции, дори и съдържащи трансформатор, предназначени за производството на изделия от позиция 8521
 • - - - - 8522908075 80: Оптична четяща глава за CD плеър, състояща се от един лазерен диод, една фотодетекторна интегрална схема и един разделител на лъчи
 • - - - - 8522908080 80: Сглобка, представляваща единица за оптично задвижване чрез лазер (т.нар. "mecha units"), за запис и/или възпроизвеждане на цифрови видео и/или аудио сигнали. Състои се най-малко от лазерна единица за оптично четене и/или запис, един или повече DC двигателя и не съдържа печатна платка или съдържа такава, но която няма възможности за обработка на сигнали за изображения и звук. Предназначена за направата на изделия от позиции 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 или 8543
 • - - - - 8522908083 80: Оптична четяща глава за дискове Blu-ray, със или без възможности за запис, за използване с дискове Blu-ray, DVD и компактдискове, съдържаща най- малко: - лазерни диоди, работещи с три различни дължини на вълната, - фотодетекторна интегрална схема и - устройство за регулиране на положението, за производството на продукти, попадащи в позиция 8521
 • - - - - 8522908084 80: Задвижващ механизъм за устройства Blu-ray, със или без възможности за запис, за използване с дискове Blu-ray, DVD и компактдискове, съдържащ най-малко: - оптична четяща глава с лазерни диоди, работещи с три различни дължини на вълната, - шпинделен електродвигател, - стъпков електродвигател
 • - - - - 8522908085 80: Барабан за видео глава, с видео глави или с видео и аудио глави и електрически двигател, предназначени за направата на изделия от позиция 8521
 • - - - - 8522908097 80: Тунер, преобразуващ високочестотни сигнали в средночестотни сигнали, за използванеза направатана продукти, попадащи впозиция 8521
 • - - - - 8522908099 80: Други