Многослойни / Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери.

  • - - - 4810921000 80 (0/1) : На които всеки слой е избелен
  • - - - 4810923000 80: Само с един избелен външен слой
  • - - - 4810929000 80: Други