Домакински артикули или домашни потреби и техните части; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба.

Deutsch 126 English 13 Español 1 Français 46 Italiano 1 Nederlands 5 Polski 1 Svenska 1