Неизбелени / Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303.

Deutsch 2

  • - - 5310101000 80: С широчина, непревишаваща 150 cm
  • - - 5310109000 80: С широчина, превишаваща 150 cm