5 kg или повече / Други / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - - - - - 2008997210 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - - - 2008997290 80: Други