Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи или усилващи образите; други фотокатодни тръби.