От стопен кварц или от друг стопен силициев диоксид.

  • - - - 7020001010 80: Телевизионни стойки със или без конзола за закрепване и стабилно поставяне на телевизионна кутия/корпус
  • - - - 7020001020 80: Суровина за оптични елементи от стопен силициев диоксид с: - дебелина от 10 cm или повече, но не повече от 40 cm, и - тегло 100 kg или повече
  • - - - 7020001090 80: Други