Пръти, само получени или завършени чрез студена обработка.

Deutsch 1

 • - - 7222201100 10: С кръгло напречно сечение
 • - - - 7222201100 20: С диаметър 80 mm или повече, съдържащи тегловно
 • - - - - 7222201100 80: 2,5% или повече никел
 • - - - - 7222201900 80: По-малко от 2,5% никел
 • - - - 7222202100 10: С диаметър 25 mm или повече, но по-малко от 80 mm, съдържащи тегловно
 • - - - - 7222202100 80: 2,5% или повече никел
 • - - - - 7222202900 80: По-малко от 2,5% никел
 • - - - 7222203100 10 (0/1) : С диаметър, по-малък от 25 mm, съдържащи тегловно
 • - - - - 7222203100 80: 2,5% или повече никел
 • - - - - 7222203900 80: По-малко от 2,5% никел
 • - - 7222208100 10: Други, съдържащи тегловно
 • - - - 7222208100 80: 2,5% или повече никел
 • - - - 7222208900 80: По-малко от 2,5% никел