Други / Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 0402991000 80: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5 %
  • - - - 0402993100 10: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %
  • - - - - 0402993100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - - 0402993900 80: Други
  • - - - 0402999100 10: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %
  • - - - - 0402999100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
  • - - - - 0402999900 80: Други