На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg.

  • - - - - 2102201110 80: Предназначени за храна на животни
  • - - - - 2102201190 80: Други